อนุบาล : English Programme

โรงเรียนอันวิดาเกิดขึ้นจากความประสงค์ที่จะยกระดับมาตรฐานของการศึกษาแนวใหม่โดยบูรณาการการเรียนรู้สู่ชีวิต เป็นการออกแบบและการจัดแนวทางกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งได้ผสมผสานการเรียนรู้วิชา(IQ) เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับประถมศึกษาและการเรียนรู้ชีวิต(EQ) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เช่นการเข้าใจตนเองและ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกสาขาวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อที่เด็กสนใจเน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีปฏิบัติและประสบการณ์จริงโดยใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนซึ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งด้านวิชาการ สังคม ร่างกาย อารมณ์และ วัฒนธรรม

จัดการเรียนการสอนแบบ “บูรณาการวิชาการ” หรือ “Integrated Learning” คือการใช้หัวข้อการสอนของวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนหลักแล้วสอนเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กับวิชาอื่นๆอย่างกลมกลืน โดยในหนึ่งวิชาเรียนจะมีสาระและทักษะที่เกี่ยวข้องมากกว่าสองวิชา

วิชาหลักสอนโดยครูต่างชาติ ได้เเก่ English Math และ Topic

วิชาหลักสอนโดยครูไทย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้

กิจกรรมอื่นๆ ศิลปะ พละ และดนตรี

กิจกรรมพิเศษในวันสำคัญหรือกิจกรรมประจำ Topic มีเป็นประจำทุกเดือน

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2021 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​