ประถม: Trilingual Programme

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้

Trilingual Program เป็นหลักสูตร 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเสริมภาษาจีน มุ่งเน้นด้าน คณิตศาสตร์ (Math) วิทยาศาสตร์ (Science) และ STEAM เตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้นนำ ทั้งในหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรไทย มีกิจกรรมที่หลายหลายเพื่อให้นักเรียนค้นหาความถนัดของตนเอง รวมถึงเรียน Project เกียวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองโลก การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะรอบด้านและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างมีความสุขSTEAM คืออะไร

STEAM – สตีม คือการเรียนรู้แบบองค์รวมที่ประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรม (Engineering), ศิลปะ (Arts), และ คณิตศาสตร์ (Math) เรียนผ่านงานโปรเจ็คทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม


5 Greatest Highlights

1. เน้นส่งเสริมทักษะด้านภาษาสู่ความเป็นเลิศ

2. เน้นคุณภาพการสอนโดยครูดูแลอย่างใกล้ชิด

3. เน้นทักษะด้าน EQ และ IQ โดดเด่นด้านวิชาการและมีทักษะการใช้ชีวิต

4. เน้นทักษะด้าน STEAM และดิจิตอลการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรแห่งอนาคต

5. เน้นเนื้อหาที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกอย่างแท้จริง มีความเอื้ออาทร และอนุรักษ์ธรรมชาติ


ครูผู้สอนและรายวิชาในหลักสูตร

- วิชาหลักสอนโดยครูต่างชาติ ได้แก่ English Math Science P.E.

- วิชาหลักสอนโดยครูไทย ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา STEAM เป็นต้น

- วิชาเสริมสอนโดยครูจีน ได้แก่ Chinese Conversation

โรงเรียนอันวิดา | เปิดสอนหลักสูตรเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา

โรงเรียนอันวิดา

59/843 เมืองทองธานี โครงการ 1 ซอย 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ติดต่อทางอีเมล์ คลิกเลย !

Copyright © 2021 Anvida School.​​

ติดตามเราได้ที่

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ติดต่อเรา คลิกเลย!

ติดต่อเรา คลิกเลย !

เนอสเซอรี่ นนทบุรี ,โรงเรียนเตรียมอนุบาล ,โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ ,Nonthaburi Primary School,Kindergarten chaengwattana  ,อนุบาล นนทบุรี ,โรงเรียนประถม นนทบุรี,โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี ,โรงเรียนนานาชาติ นนทบุรี,โรงเรียนเอกชนนนทบุรี ,Daycare,Baby Daycare,Daycare School,Mini english program,Nuersery chaengwattana,Kindergarten in Nonthaburi,Nonthaburi Private School,Nonthaburi International School,เนอส์เซอรี่ ,เนอสเซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก,เนอสเซอรี่ แจ้งวัฒนะ,รับดูแลเด็ก,รับเลี้ยงเด็ก  ,เตรียมอนุบาล นนทบุรี,โรงเรียนเนอสเซอรี่,โรงเรียนรับเลี้ยงเด็ก,โรงเรียนเตรียมอนุบาล,สถานรับเลี้ยงเด็ก,เด็กก่อนวัยเรียน,รับเลี้ยงเด็ก 1 ขวบ,รับเลี้ยงเด็ก 2 ขวบ  ,เสริมทักษะเด็กเล็ก

โรงเรียนอนุบาลแถวแจ้งวัฒนะ​